Slideshow image Slideshow image

Det har blivit enklare att må bra

Wellnet erbjuder helomfattande och flexibla tjänster som bidrar till bättre hälsa.

.

Vi tar ett helhetsgrepp om hälsa.

Wellnet startade med en vision om att förenkla administrationen av friskvårdstjänster på internet och det genomsyrar idag vår hälsoportal där tiotusentals medarbetare loggar in och blir inspirerade till ett liv i friskhet in varje år.

Utöver detta har vi under senaste åren adderat en rad olika funktioner och tjänster som ger arbetsgivaren konkreta verktyg för att överblicka och följa upp sina hälsoinvesteringar. Vi erbjuder även användaren möjligheten att göra hälsotester, bli coachad och få kontroll över vilka hälsoaktiviteter man ska göra i framtiden. Allt detta samt möjligheten att finna inspiration och få senaste nyheterna inom hälsoområdet har vi samlat i WellMe.

Under senaste åren har vi märkt att allt fler arbetsgivare engagerar sina medarbetare i hälsofrämjande aktiviteter och kampanjer då detta inte bara stärker den interna självkänslan och välbefinnandet utan även varumärket. WellBrand heter vårt nya erbjudande där vi tar ansvar för såväl kreativ idégenerering, produktion, genomförande och utvärdering av hälsokampanjer – i samarbete med våra egna eller kundernas partners för att skapa bästa möjliga upplevelse.

För att verkligen ge en god avkastning på hälsoinvesteringarna erbjuder Wellnet rådgivning och utbildning av arbetsgivare inom såväl privat som offentlig sektor. Oftast tar vi avstamp i en överblickande analys där vi fördjupar oss i kundens behov och nuläge, exempelvis hjälper vi till att hitta lösningar på hur man kan arbeta mer preventivt med hälsofrågor. Därefter tar vi fram en hälsostrategi och en långsiktig åtgärdsplan med aktiviteter som hjälper organisationen att utvecklas i rätt riktning. Med WellManagement får chefer med personalansvar kvalificerade rådgivare med bred erfarenhet inom såväl personalvård, ledarskap, marknadsföring och försäljning – allt stöttat av en modern teknikplattform.

Vill du veta mer?

Läs mer om våra erbjudanden nedan eller fyll i formuläret här direkt så hör vi av oss till dig!