Slideshow image Slideshow image

WellBrand

Aktivering av medarbetarna i varumärkesbyggande kampanjer.

God hälsa stärker ditt varumärke.

Mår företaget eller organisationen bra så attraheras såväl nya talanger som kunder och andra intressegrupper. På senare år har god hälsa blivit ett anställningskrav och allt fler chefer inser att hälsosamma medarbetare är viktiga för företagets varumärke.

Engagera och motivera hela arbetsplatsen

En arbetsgivare som vill vara aktuell på marknaden idag måste helt enkelt ta hand som sina medarbetare på ett helt annat sätt än tidigare. Många anställda förväntar sig inte bara ergonomiska arbetsplatser, välfungerande social gemenskap och god arbetsmiljö, utan också möjligheten att delta i motionslopp, testa nya träningsappar och bjudas in till inspirationsföreläsningar med hälsocoacher. Därför har vi utvecklat WellBrand.

Ett vitalare varumärke

Vårt team av experter inom hälsa, marknadsföring och varumärkesbyggande utvecklar och genomför marknadens bästa hälsoaktiviteter; interna tävlingar, träning inför och deltagande i motionslopp, kickoff och konferenser med hälsotema, inspirationsföreläsningar inom hälsa, kost, motion, ledarskap och motivation samt kreativa utbildningar och workshops med fokus på det hälsofrämjande ledarskapet. Det är bara kundens behov och fantasin som sätter gränserna för hur Wellnet kan hjälpa till. En av våra främsta tillgångar är att vi har genuin förståelse för såväl arbetsgivarens utmaningar samt medarbetarens behov. Konsekvensen av att medarbetarna mår bra blir att varumärket blir starkare, mer attraktivt och upplevs som modernt och vitalt. Därmed blir det enklare att rekrytera framtida talanger och man blir mer aktuell även bland kunder och andra intressegrupper.

Välkommen att kontakta oss genom formuläret nedan om du vill engagera och motivera dina medarbetare genom hälsosamma aktiviteter.

Jag är arbetsgivare och vill veta mer om Wellnets tjänster: