Slideshow image Slideshow image

WellManagement

Corporate Health Responsibility för ett hälsofrämjande ledarskap.

Avkastning på hälsoinvesteringarna.

Varje dag som en av dina anställda är borta från jobbet på grund av sjukdom under kort tid, dvs 1–14 dagar, kostar det dig som arbetsgivare 10 % av den anställdes månadslön (Försäkringskassan). Rökning, sömnproblem, dålig kondition och brist på motion är faktorer som kostar arbetsgivare pengar och som samtidigt bidrar till minskad självkänsla, lägre produktivitet, kreativitet och arbetsglädje hos medarbetaren.

Hälsostrategi på personlig nivå

Vi på Wellnet vet hur viktigt det är för arbetsgivare att arbeta mer strategiskt med hälsofrågor för att skapa en framgångsrik och välmående arbetsplats. Vi erbjuder chefer med personalansvar möjligheten att fördjupa såväl sina kunskaper som investeringar inom hälsoområdet. Detta sker såväl genom personlig coachning som genom utbildningar inom hälsofrämjande ledarskap, hälsoekonomi, personalhantering, hälsopromotion och friskvård.

Alla tjänster och rådgivning som Wellnet erbjuder stöttas av en modern teknikplattform som vi kontinuerligt utvecklar och optimerar. Som chef får man tillgång till extratjänster som ger en total överblick över organisationens satsningar inom hälsoområdet.

Corporate Health Responsibility

Grunden för vår egen hälsostrategi ligger i det vi kallar för Corporate Health Responsibility (CHR). Att arbeta med CHR handlar framför allt om att integrera hälsoinitiativen genom hela organisationen. Vår erfarenhet visar att hälsoinvesteringarna ger mest effekt är när de implementeras av ledningsgruppen och samtliga chefer, exempelvis inom marknad och försäljning då det driver intäkter och stärker varumärket. Det handlar ofta om att skapa ett arbetsklimat där man stärker organisationens möjlighet att nå de uppsatta målen och uppmuntra till preventivt beteende bland medarbetarna.

Välkommen att kontakta oss via formuläret nedan om du inser att god hälsa lönar sig och vill lära dig mer om hur du maximerar avkastningen på dina investeringar.

Jag är arbetsgivare och vill veta mer om Wellnets tjänster: