Slideshow image Slideshow image

WellMe

Sveriges främsta hälsoportal sedan 2005. Mindre administration och bättre hälsa för alla medarbetare.

En portal till bättre hälsa.

Wellnet har allt sedan starten 2005 utvecklat Sveriges främsta hälsoportal för hantering av tjänster inom hälsa och friskvård – idag finns den givetvis även i en mobil version för att användarna ska nå sina hälsotjänster när som helst, var som helst.

Enkelt och effektivt för alla användare

En av våra mest uppskattade fördelar är att Wellnet bidrar till mindre administration av friskvårdstjänster för arbetsgivaren och bättre hälsa hos medarbetarna. Exempelvis låter vi medarbetarna själva välja hur de exempelvis ska använda sig av sitt friskvårdsbidrag vilket spar arbetsgivaren både tid och pengar. Den interna hanteringen och administrationen minskar kraftigt eller försvinner till och med helt då Wellnet ombesörjer köp, fakturakontroll, momshantering och betalning av medarbetarens hälso- och friskvårdsaktiviteter. Allt sker tryggt och säkert online.

Arbetsgivare som anlitar våra tjänster får löpande tillgång till statistik och rapporter vilket gör att de kan planera för långsiktiga hälsoinvesteringar och fortsatta förbättringar. I vår portal får även medarbetarna tydlig överblick över sin nyttjandegrad och genomförda aktiviteter – vår erfarenhet visar tydligt att hälsan förbättras avsevärt vid regelbunden motion och nyttjandegrad.

Hälsotjänster som ligger i framkant

Kärnan av de tjänster som erbjuds via hälsoportalen utgörs av de friskvårdstjänster som är godkända av Skatteverket, men vi är övertygade om att hälsa omfattar alla aspekter i livet. Vi utvecklar därför löpande våra erbjudanden och ser till att vi bidrar till god hälsa för alla sinnen, oavsett om det rör sig om stresshantering, motion, kost eller kulturupplevelser. Som ett företag som förmedlar innovativa tjänster inom friskvård och hälsa följer vi även utvecklingen inom området samt försöker tillsammans med våra partners och leverantörer forma morgondagens trender.

Välkommen att kontakta oss via formuläret nedan om du vill erbjuda dina medarbetare Sveriges bästa hälsoportal.

Jag är arbetsgivare och vill veta mer om Wellnets tjänster: