WELLNET

Få friskare medarbetare, bättre arbetsklimat, vitalare varumärke och hållbarare affärer

DET HÄR ÄR WELLNET

Wellnet hjälper dig som arbetsgivare att ta ett helhetsgrepp om friskvårdssatsningen.

FÖR ARBETSGIVARE SOM TAR HÄLSA PÅ ALLVAR

Wellnet arbetar med drivna organisationer och företag som tar hälsa på allvar. Genom vår hälsoportal och våra hälsostrategiska friskvårdspaket hjälper vi våra kunder att skapa hållbara organisationer som kännetecknas av välmående och starka medarbetare. Företag som tar hälsa på allvar stärker sitt varumärke, vilket attraherar nya medarbetare samt behåller befintliga.

WELLNET – EN HÄLSOPARTNER

Alla arbetsplatser är unika. Därför erbjuder vi ett brett utbud av hälso- och friskvårdstjänster där det finns något som passar alla. Vi hjälper företag att analysera hälsostatistik som genereras i Wellnet och erbjuder hälsoinsatser till företag och anställda efter identifiering av vilka behov och var i organisationen behovet finns. Vi erbjuder WellBrand-lösningar som tex föreläsningar, kurser, workshops, event, teambuilding och hälsoinspiratörsutbildningar.

GOD HÄLSA LÖNAR SIG

Framtidens varumärken är hållbara och medarbetarnas hälsa är en aspekt på hållbarhet, vilket ger ökad produktivitet och lönsamhet. Genom att anlita oss får våra kunder friskare medarbetare, bättre arbetsklimat, vitalare varumärke, hälsosam och aktiv företagskultur samt mer hållbara affärer. En investerad hälsokrona ger fem tillbaka. God hälsa lönar sig helt enkelt.

En del i Nacka kommuns strategiska mål för personalprocessen är att ha friska medarbetare. Friskvårdsbidraget är en del i den satsningen för att inspirera till en hälsosam livsstil. Fördelen med Wellnet är att ha aktiviteter som är inom ramen för friskvårdsbidraget samlat på samma ställe så det blir enkelt för våra medarbetare att nyttja sin förmån.

LINDA KAITFORS
HR-strateg Nacka kommun, Personalenheten

Region Östergötland har som mål att medarbetare ska trivas och utvecklas. Att satsa på friskvård är viktigt för att medarbetare ska kunna utvecklas och behålla en god hälsa och hälsosamma levnadsvanor vilket är en del i att kunna bidra till ett hållbart arbetsliv. Wellnet har underlättat användandet av friskvårdsbidraget genom att alla leverantörer är samlade på ett och samma ställe, samt att medarbetaren slipper ligga ute med egna pengar. Sedan vi anslöt oss till Wellnet har nyttjandegraden av friskvårdsbidraget ökat med 13 procentenheter!

MAGDALENA HJERTSTEDT
Hälsopedagog, Region Östergötland

Vi på Solna stad vill erbjuda ett så brett utbud av friskvårdsalternativ som möjligt inom ramen för avdragsgill friskvård och det kan vi med Wellnet. Vi får även experthjälp att hitta inspiration och passande aktiviteter.

CHARLOTTA TILLBOM
CHARLOTTA TILLBOM
HR-chef, Solna Stad
VÅRA TJÄNSTER

Kostnadseffektiv hälsoportal

I Wellnet erbjuder vi tiotusentals tjänster för dina medarbetare, det finns något för alla. Med Wellnet blir fler medarbetare aktiva, frisknärvaron ökar, sjukfrånvaron minskar och du som arbetsgivare får tillgång till värdefull statistik. Följ hur friskvårdsbidraget nyttjas och hur friskvårdsarbetet utvecklas över tid. Wellnets hälsoportal innebär även total avlastning av all administration av friskvårdsbidraget för dig som arbetsgivare. Du sparar både resurser, tid och kostnader.

Läs mer om Hälsoportalen
VÅRA TJÄNSTER

WellBrand– en investering i varumärket

WellBrand ger dig som arbetsgivare verktyg för att engagera, inspirera och motivera dina medarbetare till ökad aktivitet och välmående samt möjlighet att integrera hälsa i varumärket. Vi hjälper dig att identifiera organisationens utvecklingsområden gällande förebyggande hälsa samt vad ett strategiskt hälsospaket kan bidra med för just dina medarbetare och varumärke. WellBrand fokuserar på att aktivera arbetslaget för att skapa teamkänsla, stärka varumärket, motverka psykisk ohälsa och öka medarbetarnas välbefinnande.

Läs mer om WellBrand

NÅGRA AV DE FRISKVÅRDSLEVERANTÖRER SOM ÄR ANSLUTNA TILL WELLNET

Boka en kostnadsfri konsultation och demo idag.

Fyll i intresseformuläret så hör vi av oss inom kort med mer information.