WELLNET

Få friskare medarbetare, bättre arbetsklimat, vitalare varumärke och hållbarare affärer

DET HÄR ÄR WELLNET

Wellnet hjälper dig som arbetsgivare att ta ett helhetsgrepp om friskvårdssatsningen.

Mjölby kommun strävar efter ett hållbart arbetsliv med balans mellan arbete, familj och fritid. Genom att främja medarbetarnas hälsa på olika nivåer, med friskvårdsinsatser som en del, vill vi uppmuntra till en hälsosam livsstil och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Redan efter första året med Wellnets hälsoplattform uppnådde vi på Mjölby kommun en nyttjandegrad av friskvårdsbidraget på 71 % – en mycket bra siffra som vi arbetar för ska öka framöver.

EVA JANSSON
HR-specialist, Mjölby Kommun

Hälsa är en prioriterad fråga inom ICA och ICA vill öka arbetet med hälsofrämjande aktiviteter för att ge alla medarbetare möjligheten att öka kontrollen över sin hälsa och befrämja den. För att skapa förutsättningar för varje medarbetares hälsoinvestering har ICA därför valt en hälsoplattformslösning genom Wellnet. Att samarbeta med Wellnet gör att våra medarbetare enklare kan välja bra tjänster för att leva ett liv i friskhet, vilket inte bara är företagsekonomiskt klokt utan det ger oss en enorm trovärdighet. Det bidrar även till att vi både bygger och skyddar vårt varumärke.

SUSANNE GNALIN
Arbetsmiljöspecialist, ICA Sverige AB

Vi på Solna stad vill erbjuda ett så brett utbud av friskvårdsalternativ som möjligt inom ramen för avdragsgill friskvård och det kan vi med Wellnet. Vi får även experthjälp att hitta inspiration och passande aktiviteter.

CHARLOTTA TILLBOM
HR-chef, Solna Stad
VÅRA TJÄNSTER

Kostnadseffektiv friskvårdsplattform

I Wellnets friskvårdsplattform erbjuder vi tiotusentals tjänster för dina medarbetare, det finns något för alla. Med Wellnet blir fler medarbetare aktiva, frisknärvaron ökar, sjukfrånvaron minskar och du som arbetsgivare får tillgång till värdefull statistik. Följ hur friskvårdsbidraget nyttjas och hur friskvårdsarbetet utvecklas över tid. Wellnets friskvårdsplattform innebär även total avlastning av all administration av friskvårdsbidraget för dig som arbetsgivare. Du sparar både resurser, tid och kostnader.

VÅRA TJÄNSTER

Friskvårdspaketen – en investering i varumärket

Friskvårdspaketen WellChallenge, WellMind och WellActive ger dig som arbetsgivare verktyg för att engagera, inspirera och motivera dina medarbetare till ökad aktivitet och välmående och ger dig samtidigt möjlighet att integrera hälsa i varumärket. Vid en första konsultation hjälper vi dig att identifiera organisationens utvecklingsområden gällande förebyggande hälsa samt vad ett hälsostrategiskt friskvårdspaket kan bidra med för just dina medarbetare och varumärke. Varje paket omfattar 3-5 veckor innehållande riktad aktivitet och inspiration. WellChallenge fokuserar på att aktivera arbetslaget och stärka varumärket, WellMind handlar om att arbeta med verktyg som motverkar psykisk ohälsa och ökar medarbetarnas välbefinnande. WellActive är fokuserat på aktiviteter som inspirerar medarbetarna till att använda sitt friskvårdsbidrag och skapa goda rutiner. Efter genomförande av ett friskvårdspaket tilldelas organisationen ett certifikat från Wellnet som visar att du som arbetsgivare tar hälsa på allvar och arbetar förebyggande för dina medarbetares välmående och ett hälsosammare varumärke.

NÅGRA AV DE FRISKVÅRDSLEVERANTÖRER SOM ÄR ANSLUTNA TILL WELLNET

Boka en kostnadsfri konsultation och demo idag.

Fyll i intresseformuläret så hör vi av oss inom kort med mer information.


Ja tack, jag vill prenumerera på Wellnets nyhetsbrev