VÅRA TJÄNSTER

WellBrand

God hälsa stärker varumärket

Mår företaget eller organisationen bra så attraheras såväl nya talanger som kunder och andra intressegrupper. På senare år har god hälsa blivit ett anställningskrav och allt fler chefer inser att hälsosamma medarbetare är viktiga för företagets varumärke.

Hälsa är den högst önskade arbetsplatsvärderingen enligt medarbetare i Sverige

Källa Sverigestudien 2016

Hållbara organisationer kännetecknas av välmående och starka medarbetare

En arbetsgivare som vill vara aktuell på marknaden idag måste ta hand som sina medarbetare på ett helt annat sätt än tidigare. Många anställda förväntar sig inte bara ergonomiska arbetsplatser, välfungerande social gemenskap och god arbetsmiljö, utan också möjligheten att delta i motionslopp, testa nya träningsappar och bjudas in till inspirationsföreläsningar med hälsocoacher och mycket annat.

Engagerade & friska medarbetare

Wellnet samarbetar med de främsta leverantörerna av friskvård- och hälsotjänster och kan därför erbjuda marknadens bästa hälsoaktiviteter; interna tävlingar, coachning, inspirationsföreläsningar inom hälsa, kost, och motivation samt utbildningar och workshops.

WellBrand är ett helhetskoncept som ger dig som arbetsgivare möjlighet att bygga varumärket med hjälp av hälsa. Aktiviteterna skapar social gemenskap och engagerar och inspirerar medarbetarna.

WellBrand

UTMANA & MOTIVERA DINA KOLLEGOR

Aktivera arbetslaget, öka teamkänslan och energinivån och jobba mot målet att med en gemensam insats bidra till en god sak och den egna goda hälsan.

Utmana dig själv och dina medarbetare samt motivera, inspirera och engagera till ökad aktivitet och teamkänsla. För samtliga utmaningar finns möjlighet att bidra till välgörenhet genom att skänka delar av startavgiften, t ex Rädda barnen eller att låta medarbetarnas insats avgöra beloppet som skänks till valfri organisation. På så sätt blir utmaningarna extra välgörande.

WellBrand

ÖKA BALANS & VÄLBEFINNANDE

Idag står psykisk ohälsa för drygt 70 % av sjukskrivningarna på arbetsplatser runt om i Sverige. Genom WellBrand hjälper vi företag som tar psykisk ohälsa på allvar och vill erbjuda sina anställda möjlighet att minska stress och finna balans.

Inspireras och lär er tekniker för ökad närvaro och balans tillsammans med våra professionella coacher. Vi erbjuder både teoretiska och praktiska tjänster som skräddarsys för just din arbetsplats. Inom WellBrand erbjuder vi en bredd av tjänster med olika ingångar som verkar mot samma mål, dvs hållbara medarbetare. Vi erbjuder bland annat stressmätning med uppföljning, yoga, massage, mindfulness samt föreläsningar baserade på den senaste neurlogiska forskningen.

WellBrand

ÖKA AKTIVITET & NYTTJANDE AV FRISKVÅRDSBIDRAGET

WellBrand är till för att inspirera hela, eller delar av, verksamheten genom att skapa teamkänsla. Målet är att öka användandet av friskvårdsbidraget och lägga grund goda och hållbara vanor. Detta motiverar till ett ett hälsosamt arbetsklimat och vardagsliv.

Med WellBrand utbildar vi avdelningschefer och medarbetare genom bland annat föreläsningar och workshops. Det går även att arrangera hälsodag/vecka. Vi skräddarsyr upplägget efter kundens behov.

Ge dina medarbetare förutsättningar för en hälsosam livsstil.