Att vara en del av en grupp och ha sin roll klar för sig är oerhört viktigt för välmåendet. Wellnet tipsar därför om 5 punkter som alla företagsledare och medarbetare borde försöka få till på sin arbetsplats.

Läs tipsen, fundera på dem över midsommarledigheten – och gör det du kan för att skapa en socialare, mer inkluderande och roligare arbetsplats när du är tillbaka på jobbet.

 

1. Förstå lagarbetets dynamik

puzzle-wallpaper-44758-45895-hd-wallpapers

Starta med att leta efter tydliga tecken på sånt som drar ner teamkänslan. Det kan vara återkommande klagomål från anställda eller kunder, varaktiga konflikter mellan medarbetare eller låg närvaro på frivilliga möten eller andra aktiviteter.

Observera attityder och känsla hos medarbetarna. Somliga kan exempelvis vara övertygade om att teamarbete står i vägen för deras kreativitet eller stoppar deras personliga utveckling.

Lär dig känna igen tecknen på effektiva team. Exempel på detta är gemensam problemlösning, motiverade gruppmedlemmar samt öppen kommunikation mellan människor.

2. Klargör målen med lagbyggandet och individuella roller 

inspired_by_infuzedmedia__s_clear_vision_by_willbillbo-d51uui5-11

Målen ska självklart gynna organisationen, men även de individuella medarbetarna. Exempelvis kan ett mål vara att slutföra uppgifter snabbare – så att anställda också kan avsluta arbetsdagen tidigare och slippa övertid.

Identifiera samtliga individuella roller. Någon slags svävande “team spirit” utan tydliga roller är en säker grund till missförtånd och konflikter, och bör alltid undvikas.

3. Etablera gruppmöten och mer ”socialt häng”

Möten där alla träffas, och förväntas delta aktivt, är superviktiga. Försök skapa en atmosfär som främjar öppen kommunikation. Lyssna på alla förslag, bekymmer och frågor. Genom att bygga tillit i mötena växer även den öppna kommunikationen under resterande arbetstid.

Skapa koncensus när det gäller viktiga punkter. Alla i en grupp bör komma till tals när det gäller betydande frågor. Omröstning är ofta en smart väg att gå, och eliminerar känslor av orättvist tagna beslut. Kom dock ihåg att hålla gruppantalet på en rimlig nivå. Det är lättare at nå effektivitet i beslutsfattandet om gruppen består av 3-10 personer än om det gäller 25-30 anställda.

Planera även mer avslappnat umgänge på arbetsplatsen. Ett månatligt knytkalas eller gemensam beställning från en restaurang som alla uppskattar varannan vecka är ett smart sätt att umgås på ett naturligt sätt. Alla måste ju ändå äta…

4. Underlätta gruppövningar och aktiviteter

2.-Group-Activity-e1408122244739-2500x1250

Välj ut passade teamstärkande övningar. Exempelvis kan gruppmedlemmar paras ihop två och två, intervjua varandra och presentera respektive person för resten av gruppen (även om gruppen har arbetat tillsammans under en längre period är det vanligt att man inte vet särskilt mycket om varandra). Att laga mat tillsammans kan vara en annan smart övning, som dessutom kräver rejält med lagarbete.

Vilka övningar som än väljs ska de alltid vara positiva, stärka tillit och markera potentialen i varje medarbetare.

Uppmuntra anställda att dela med sig av färdigheter och information till varandra. På vissa arbetsplatser undanhåller anställda info från varandra för att vinna fördelar och avancera i karriären. Självklart underminerar detta allt vad teamkänsla och tillit heter. Se istället till att etablera en kultur som värderar samarbete och öppenhet högt. När anställda arbetar framgångsrikt tillsammans kan de gärna belönas med en bonus, gratislunch eller allmänt beröm.

5. Använd problem som ett tillfälle att stärka samarbetet

oppp-730x477

Uppmuntra gruppmedlemmarna att alternera mellan roller (utan att tappa bort vad deras huvudsakliga arbetsuppgifter innebär). Initierandet av diskussioner eller lösandet av konflikter kan skötas av olika personer varje gång för att utveckla gruppdynamiken och ge alla en förståelse av utmaningarna med att arbeta i grupp.