mjolby_banner

Mjölby kommun började samarbeta med Wellnet år 2014. Redan efter första året hade de uppnått en nyttjandegrad av friskvårdsbidraget på 71 %, en mycket hög siffra som visar att de verkligen lyckats engagera och motivera sina medarbetare. Vi träffade Eva Jansson, HR-specialist på Mjölby kommun, för att fråga om vad som ligger bakom de goda resultaten.


Vad har ni för hälsomål på kommunen?

Mjölby kommun strävar efter ett hållbart arbetsliv med balans mellan arbete, familj och fritid. Genom att främja medarbetarnas hälsa på olika nivåer, med friskvårdsinsatser som en del, vill vi uppmuntra till en hälsosam livsstil och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.


Varför började ni ert samarbete med Wellnet?
Vi började samarbeta med Wellnet för att kunna erbjuda våra medarbetare de tusentals hälsofrämjande tjänsterna som finns samlade i friskvårdsportalen. Tanken var att tjänsterna skulle inspirera och motivera alla att hitta just sin aktivitet som man trivs med – oavsett smak och tycke så blir det en investering i sitt eget välbefinnande och framtiden.


Vad tror ni ligger bakom att nyttjandegraden hos er är så hög?

För oss är det viktigt att friskvården sker i dialog med närmaste chef, därför blir man inte automatiskt ansluten till friskvårdsportalen men ingen nekas såklart. Det är också enkelt att hitta och förstå vilka aktiviteter man kan använda sitt friskvårdsbidrag till i portalen. I samband med införandet av friskvårdsportalen så erbjöds alla medarbetare ett förmånligt pris för ett träningskort på Lundbybadet, vilket fick många ovana att börja träna.


Hur arbetar ni för att medarbetarna ska utnyttja sitt friskvårdsbidrag och utveckla en hälsosammare livsstil?
Vi försöker sprida information och nyheter från bland annat Wellnet i vårt intranät. Ibland erbjuder vi även aktiviteter eller föreläsningar inom hälsa och friskvård till våra medarbetare. Förutom det så följer cheferna upp hälsa och friskvård i medarbetarsamtalet varje år. På arbetsplatsnivå följs det också upp vilka hälsofrämjande aktiviteter som arbetsplatserna har genomfört under året. Dessutom har vi en väldigt aktiv personalförening, Kompis, som erbjuder många olika hälso- och friskvårdsaktiviteter.


Hade ni friskvårdsbidraget innan ni började samarbeta med Wellnet?
Vi hade både friskvårdstimme och friskvårdsbidrag att välja mellan innan friskvårdsportalen. Det var svårt att följa upp friskvården på ett bra sätt då och den upplevdes olika och orättvis och var ibland även svårhanterlig. Vi valde därför att ta bort friskvårdstimmen och samtidigt öka friskvårdsbidraget till 2 500 kr/år. Det i kombination med friskvårdsportalen upplevdes väldigt positivt.